SubhanAllah!! Masuk Tentera Niat Mahu Perangi Dan Lawan Islam Akhirnya Dia Memeluk Islam

SubhanAllah!! Masuk Tentera Niat Mahu Perangi Dan Lawan Islam Akhirnya Dia Memeluk Islam | Ibrahim Killington, semula ingin menyertai t3ntera untuk mel4wan Islam, tapi kemudian hatinya terpaut oleh Al Quran dan Islam! Berikut ini adalah kisah seorang mualaf asal Inggeris.

Berpunca dari keinginan untuk mengkaji paganisme dan “bahkan” berniat bergabung dalam t3ntera untuk mel4wan Islam, namun akhirnya boleh mencari cahaya dan hidayah Islam, ini kisahnya:

My name is Ibrahim Killington. Sebelum saya menuju Islam, hidup saya benar-benar tertumpu pada minuman (m4buk-m4bukan), ubat-ubatan (g4nja, d4dah, ekst4sy), dan bersenang-senang semata. Seluruh tujuan hidup saya hanya untuk bersenang-senang,

ketawa, dan tidak ada yang dilakukan lagi selain bersenang-senang, mungkin sampai m4ti, dan berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang sama, dan tentunya itu tidak membuat diri menjadi semakin lebih baik.

Pengalaman pertama saya mengenal Islam adalah pada saat terjadi s3rangan 9/11. (Lihat juga video kami pada bahagian video,-Salah satu video terbaik-memberikan bukti, “Konsp!rasi Tr4gedi WTC dan bukti dilakukan” orang dalam “sendiri).

Saya ingat saya masih sangat muda pada waktu itu, saya tidak sepenuhnya menyedari apa yang sedang berlaku. Bahkan, saya berlari ke teman-teman saya setelah melihat laporan berita itu,

dan saya mengatakan kepada mereka bahawa “Pelancong” (salah pengucapan = orang yang melancong / Berliburan ke suatu tempat) telah menyatakan p3rang terhadap Amerika .. kerana saya belum pernah mendengar tentang pengg4nas sebelumnya.

Dan ketika p3rang itu berlangsung, saya melihat semakin banyak maklumat tentang p3rang di Afghanistan, saya mula memahami bahawa orang-orang “yang dip3rangi ini” adalah Muslim. Kaum Muslim melakukan kek3jaman d4hsyat di seluruh dunia, begitu katanya yang terus di “bombardment” (= bertubi-tubi) di gencarkan oleh media-media.

Saya mula sangat memb3nci Islam. bahkan saya cuba untuk bergabung dengan tent3ra sebayak tiga kali dengan maksud agar boleh pergi ke sana (Afghanistan), dan membu nuh banyak muslim yang saya boleh, sebagai bahagian demi membela negara serta melindungi dan memberi rasa aman bagi keluarga saya. Saya fikir pada masa itu mereka adalah j3nayah besar dunia.

Saya selanjutnya mula mendengar lebih banyak tentang Islam, kali terakhir saya melamar t3ntera, saya datang ke stesen radio, pada waktu itu saya mendengar radio yang mendedahkan tentang teori konsp!rasi, dan seumpamanya. Stesen radio itu membicarakan tentang suatu p3rang mel4wan keg4nasan dan tentang kehidupan Nabi Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam).

Ini sangat tidak masuk akal bagi saya, bagaimana orang-orang itu “percaya” dan “mengikuti” Nabi ini, setelah semua macam saya dengar perihal “evil things” (hal-hal j4hat) yang “mereka katakan” tentang dia. Jadi, saya mula mempersoalkan apa yang diyakini Muslim pada waktu itu, dan ‘ketika itu pun’ saya sedang tertarik untuk mengetahui hal-hal keagamaan ..

SUmber: kongsisibomonicko

Leave a Reply