Permohonan

MySalam – Semak, Mohon dan Proses Tuntutan, Penerima BSH atau BPN Layak Automatik

Penerima BSH atau BPN Layak Automatik MySalam, Semak, Mohon dan Proses Tuntutan | Tahukah anda apa itu MySalam? mySalam adalah satu inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang diberi oleh Kerajaan untuk perlindungan takaful kepada individu yang layak menerima manfaat skim Perlindungan Masyarakat mySalam melalui Tabung Amanah mySalam. Syukur kepada Allah, dengan adanya mySalam ini […]
  • 2 min read
  • Apr 20, 2021