Permohonan

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan sepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH Dasar ini bertujuan memastikan setiap ibu bapa warganegara yang menetap di Malaysia yang mempunyai […]
  • 2 min read
  • Feb 11, 2021